Our partners

LKY Logistics CZ s.r.o.

Версия для печатиОтправить эл. почтойPDF-версия
LKY Logistics CZ – je jedničkou na trhu v oblasti čištění průmyslových forem

​Již mnoho let důvěřuje a spoléhá mnoho společností se na služby skupiny LKY Servisní a průmyslové služby GmbH.

Jediným způsobem, jak snížit náklady a dosáhnout optimálních výsledků je zajistit hladké výrobní, logistické a provozní procesy. Rozsah služeb LKY GmbH sahá od servisů strojů a zařízení přes servis na místě u zákazníka, až k integrovaným logistickým řešením včetně obalového managementu stejně jako k speciálnímu čištění suchým ledem pomocí robotů.

Pobočky rozmístěné po Německu a ostatních evropských státech, Vám pomohou prostřednictvím odborníků identifikovat a eliminovat problémy.

Skupina LKY GmbH zajišťuje nejrůznější služby v mnoha průmyslových odvětvích, zajistí Vám operativní potřebu pracovníků nebo provede údržbu Vašich strojů a zařízení vyškoleným personálem. Tuto širokou nabídku služeb završuje nejmodernějším vybavením pro kvalitní mytí obalů zejména pro automobilový průmysl, různými projekty outsourcingu nebo speciální servisní činností.

Bez ohledu na to, zda se jedná údržbu nebo opravy složitých výrobních jednotek, externí skladování, použití robotů na čištění suchým leden nebo čištění potrubí podle VDI 6022 - Skupina LKY GmbH Vám pomůže a přispěje svým dílem, abyste zůstali konkurenceschopní.

Průmyslové služby

LKY Logistics CZ nabízí kompletní servis, který se zcela řídí dle potřeb podnikání klientů. Cílem je maximalizovat součinnost tak, aby partnery a klienty dosáhli úspor nákladů a růstu jejich společností.

 • Manuální / automatické kompletní řešení pro průmyslové odvětví
 • Čištění roboty a laserem – pomocí suchého ledu
 • Čištění výrobních zařízení
 • Čištění potrubí přivádějící a odvádějící vzduch
 • Obalový management (KLT) a externí skladování
 • Údržba a preventivný prohlídky jednotlivých strojů a celé výroby
 • Fluid Management
 • Kontrola koncentrace
 • Průmyslová likvidace prostředků požární ochrany
 • Přemístění a rekonstrukce výrobních zařízení
 • Průmyslové podlahové nátěry (značení, lakování)
 • Osobní odpovědnost za převzetí výrobních zakázek v rámci výrobních procesů
 • Poskytnutí dočasných pracovníků pro vykrytí výrobních a dalších výpadků např. při dovolených
 • Speciální služby dle potřeb

Obalový management

KLT, logistika a čištění

LKY GmbH se specializuje na obalový management zejména v oblasti automobilového průmyslu a poskytuje svým zákazníkům řešení uzavřeného dodavatelského řetězce pro komplexní řízení pohybu vratných obalů. Nezbytnou součástí tohoto konceptu je nejen mytí obalů vysoké kvality prostřednictvím nejmodernějších mycích zařízení, ale také včasný odvoz obalů, skladování, administrativní správa a včasné dodání k zákazníkovi dle jeho potřeb.

LKY GmbH nabízí:

 • průmyslové čištění vratných obalů a dopravních systémů
 • skladování, distribuce, doprava
 • údržba obalů
 • skladový management
 • realizace specifických požadavků zákazníka

Přednosti outsourcingu obalového managementu:

 • snižování nákladů a optimalizace procesů
 • odborná znalost oblasti
 • dosažení vysoké kvality čistoty bez nutnosti investice do mycího zařízení
 • jasně předem definované náklady pro oblast obalového managementu
 • transparentnost procesu služeb
 • flexibilita dle požadavků zákazníka

Chladící technologie

Technologie čištění proudem suchého ledu.Oblasti použití

S moderní metodou použití proudu suchého ledu vyčistí profesionálně stroje a nástroje ve všech průmyslových oblastech. Čisticí prostředek CO2 se používá všude tam, kde je potřeba jemná povrchová úprava a kde jsou požadavky na čištění bez vzniku odpadu. Vzhledem k nízké tvrdosti ledu se dají bez problému čistit i citlivá zařízení, která jsou pevně instalována. Suchý led sublimuje beze zbytku. Při čištění tudíž zbývá jako odpad pouze odstraněný povrchový materiál.

Výhody technologie suchým ledem:

 • pro jemné povrchové úpravy
 • jako bezezbytkové brusivo
 • při nutnosti eliminovat pozůstatky čisticích prostředků
 • možnost okamžitého použití čištěných zařízení

LKY – je jedničkou na trhu v oblasti čištění průmyslových forem

Výhody čištění pomocí CO2 - robotové technologie

S CO2 robotovou technologií LKY GmbH je pro zákazníky v odvětví výroby pneumatik strategickým partnerem s inovativními znalostmi. Vyvinutý LKY GmbH robot zaručuje krátké časy čištění a splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Hladina hluku je nižší než 85 dB (A). Vzhledem k flexibilnímu použití (mobilní nebo stacionární) lze provést čištění forem on-line nebo off-line, a tím značně snížit prostoje.

Výhody:

 • Snížení nákladů
 • Zvýšení produkce
 • Krátké procesy čištění mezi lisováním (cca 30 min / forma)
 • Flexibilní systém použití (mobilní / stacionární použití)
 • Odpadá nutnost demontáže forem (snížení manipulace)
 • Šetrné použití suchého ledu (povrch není namáhán, eliminace poškození odvodných ventilů)
 • Hladina hluku při čištění pod 85 dB (A)
 • Individuální přizpůsobení se tvaru a rozměrům
 • Snadná obsluha a manipulace

Zdroj: www.lky.de

Водитель автопогрузчика 7 тонн - одна из самых привлекательных профессий
Автопогрузчик 7 тонн используется в различных областях современных операций: Перевозка грузов на короткие расстояния;...
Как откликнуться на предложение о работе в Праге
Решающими факторами, при выборе работодателем кандидатуры на работу в Праге являются резюме и сопроводительное письмо...
Ищу работу в Праге через биржу труда
Поиск работы в Праге через биржу труда дает иностранцу много преимуществ. Офисы Министерства труда и социальных дел...
Почему работа в Праге так популярна
Прага - это город с высоким уровнем жизни и открытой экономикой. Вот почему работа в Праге становится все более...